Aderyn Du yn Firenze, Sul y Pasg 2007

Argraffu
Glaniodd ar ein patsh ni
y tu fas i'r garafan y bore hwnnw
nid nepell o Firenze;

glaniodd gan sgleinio
yn haul cyntaf Ebrill,
yn aderyn du o'i gorun i'w draed.

Gwelodd, â'i lygaid pefriog,
y briwsion bara o dan ein bwrdd
a ninnau'n brecwasta'n braf.

Nid oedd ganddo'i bapurau swyddogol
ac roedd ofn Awdurdod yr Angau
yn amlwg yn ei herc.

Fesul cam ac fesul cip
dawnsiodd yn hyderus-betrusgar
tua'r twristiaid dros dro

i bigo'r bara
a hedfan i ffwrdd.

* * * * *

Gwelais ef am yr eildro
yn ceisio ennill ei damaid
ar stryd y ddinas ei hun

mor ddu â glo barbeciw neithiwr
yn hy' ei herc
heb bapurau swyddogol.

Yr un oedd ei ddawns:
un llygad ar fara'r twristiaid
a'r llall ar yr awdurdodau

a ninnau yno
yn dathlu'r Dadeni.