Dylan Iorwerth yn 50...

Argraffu

Mae hen ŵr ym Mhen-y-Nant
yn gafael ebargofiant:
hwn yw'r gŵr sydd nawr ar goedd
yn rhifo mewn canrifoedd -
henadur, dyna ydyw,
a Dylan mewn oedran yw.

Ond heno, Dylan annwyl,
na hidia, a mynna hwyl;
na wranda ar wiriondeb
hy dy nai, nad yw yn neb.

Ym Mhen-y-Nant mae 'na wên
i'n llonni ni'n Llanwnnen
a rafin ar ei brifiant
yn rhoi cic i'r hanner cant!