I Ferched y Wawr yn 40 oed

Argraffu
Nid dim ond jam a mamau yn sgwrsio
a gwers trefnu blodau
ydynt, ond pwythwyr edau
clytwaith yr iaith yn parhau.