Yr Wyddfa :: Awst 28ain 2007

Argraffu
(Gofynnodd Martha a oedd enw i bob mynydd).

Mae enw i bob mynydd a geiriau
dan gerrig y gweunydd.
Am eiliad hen siarad sydd
Yn hollti llwybrau'r gelltydd.