Cen

Argraffu
Ar ymddeoliad Cen Williams fel Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr

Un Cen a roed i’n cynnal,
Un dyn doeth a roed i’n dal,
Un llawn her i’n llywio ni,
Un dewr ei genadwri,
Un ar gyrch a’i gyrch ar goedd,
Un Cen, ond ynni cannoedd.

Y Cen sy’n cipio’r ennyd,
Cen y boi sy’n Gymro’i gyd,
Cen gŵr llên a gwên fel giât,
Cen yr awen a’r reiat,
Cen yr asbri egnïol
A Cen, dwy lathen ddi-lol.

Cen yn null y bycanîr,
Cen fellten yr ail filltir,
Cen ar ruthr, Cen yr athro,
Cen y gwâr a Cen o’i go’,
Cen yn dadlau hawliau’i hil
A Cen y cerddi cynnil.

Cen a’i hyder cenhadol,
Cen hirben, Cen di-droi’n-ôl,
Cen y mind-map bach siapus,
Cen ar drên a’i frên ar frys,
Cen y graig a Cen y gwres
A Cen y cyfaill cynnes.

Cen y gwir, Cen agored,
Cen lawen a’i ddrws ar led,
Cen y llyw yn cynnull llog
A Cen sy’n gweld pob ceiniog,
Cen y ffrind a’r cenau ffraeth,
Cen Williams ein cynhaliaeth.