Llyfr Du Caerfyrddin

Argraffu
Gyda diolch i Dylan a Mererid am drefnu taith Ysgol Farddol Caerfyrddin dros benwythnos Medi 22 / 23 ain

Er hyned y llythrennau, er y rhwyg
i'r bregus ddalennau,
er i liw'r geiriau leihau,
ni ddygwyd ein brawddegau.