Enwau Lleoedd

Argraffu
Ar achlysur lansio 'Dictionary of the Place Names of Wales'

Am fod treflan, llan a llain i ni’n fwy
na rhyw fannau bychain,
yr ŷm, wrth roi enw i’r rhain,
yn ein henwi ni’n hunain.