Nadolig 2007

Argraffu
O bellter nid yw'r seren a welaf
ond golau awyren,
yn y diwedd, diawen
yw'r nos, â Siôn Corn yn hen.