Canu Carolau

Argraffu
Rhai anwydog yw’r nodau a glywaf
yn g’leuo’r wynebau
ar y stryd, sy’i gyd yn gwau
yn ddi-siâp yn ngŵydd siopau.