Dwy

Argraffu
I Cun a Ceinwy

Mae Carreg Cadfan, Eglwys Sant Cadfan, yn cofnodi’u marw – yr enghraifft gynharaf o Gymraeg ysgrifenedig

Unwaith bu sŵn eu henwau
Yn y dail a’r dweud rhwng dau,
Hyd erwau mud eira mân
Yn gysur ac yn gusan,
Drwy osgo blodau’r ysgaw,
Yn holl wefr eu dala llaw,
Yn y saib a’r eiliad swil,
Yn eu caru a’u cweryl.
Un iaith oedd ar eu trothwy,
Un llais oedd eu deall hwy.
O berth i berth oedd eu byd
A’u hunfan hwy yn wynfyd.
Dau enw yno’n dyner
A dwy fam, dwy ennyd fer.
Eu henwau hwy oedd unwaith
Yno’n fyw yn sŵn fy iaith.

* * * * * * * * *

Mor hen yw eu marw hwy
A’u henwau, Cun a Ceinwy,
Yno’n fud ar garreg fedd -
Yn enwau dan ein g’winedd,
A holl ing y geiriau llaith
Yn alar yma eilwaith.
O glai hen y garreg lom
Eu hunwaith hwy sydd ynom;
Ei hysgrifen hen sy’n hau
Geiriau’r iaith arni’n greithiau.
Yn ein byw mae hwythau’n bod
- dwy ifanc. Ninnau’n dyfod
At eiriau ein dechrau’n deg
A medi eu gramadeg,
I’w daeareg yn dirion
A rhwygo iaith o’r graig hon.