Dwynwen

Argraffu
Daw o ynni Gŵyl Dwynwen a'i chariad
Iach oriau di-gynnen,
Daw â hwyl, daw â heulwen,
Daw yn wefr rhag mynd yn hen.