Nasareth (2008)

Argraffu
Rhyw olion Swper Ola' ydyw byd
eu bom ger Golgotha
heno, ond ni fydd yna
Drydydd Dydd newyddion da.