Cofiant Gwleidydd

Argraffu
Yn y bae oet destun bet am ryw hyd -
pa mor hir arhoset.
Teimlaist dy eiliad Hamlet,
Cyn camu'n syn, syn o'r set.