I Llinos ac Aled

Argraffu

Ar achlysur priodas Llinos Roberts (meddyg teulu) ac Aled Williams (athro Cymraeg a phêl-droediwr brwd).

I'r meddyg, gorau moddion ydyw'r rhin
ddaw drwy addewidion,
ac i ŵr hoff y bêl gron,
gorau gôl, gôl y galon.