Ar ymddeoliad Mr Hefin Mathias

Argraffu
fel Prifathro Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Pennaeth, hanesydd pennaf - â doniau
Dewiniaeth y doethaf.
Er gorffen yng Ngorffennaf
Gwell ei hiaith yw'r Gelli-haf