Caerffili

Argraffu
Ein cystudd yw y castell gormesol,
Grymusaf amlinell
Estron, ddichon drwy ddichell,
Hanes ein gormes yw'r gell.