Twm : Haf 2008

Argraffu
Twm fy ŵyr a oedd yn ddyflwydd a thri mis ar y pryd ar ôl ymweliad â Sain Ffagan efo taid a nain.

Mae’r oriau wedi fflio
Rôl deffro’n fore iawn
A gallai’r oriau lusgo
Yn hir yn y prynhawn
Ond pefrio wnaeth y llygaid clên
A gwefr y dyflwydd yn ei wên.

Pan soniwyd am Sain Ffagan,-
Y daith gyfarwydd bron,
Y cerdded drodd yn drotian
A’r gwallt yn sboncio’n llon;
Pefrio o hyd wnâi’r llygaid clên
A gwefr y dyflwydd yn ei wên.

Heibio i ffermdy Kennixton,
Llwyn Eos lawr yr allt
Wrth weld moch bach yn sugno’n llon
Roedd y sbonc yn harddu’i wallt
Pefrio yn syn wnâi’r llygaid clên
A llerciai’r wefr tu ôl i’w wên.

At glom a gwellt Nantwallter,
Llainfadyn ar y dde;
Bywyd yn ei erwinder
Oedd brwydr byw’r ddau le.
Y pefr ‘di mynd o’r llygaid clên,
Ni welais wefr, ni welais wên.

Wrth droi ger Abernodwydd
Fe waeddodd yn ddi-lol,
Golwg craff y dyflwydd
Welodd ‘Arnie’, ‘Luke’ a’r drol;
Pefrio fel haul wnâi’r llygaid clên
A gwefr yr oesau yn ei wên.

Os ewch chi i Sain Ffagan
’ch wyrion dyflwydd oed
Cofiwch mai trol a marlan
Fu’n denu plant erioed –
Hanes y werin? – Dim ond lol
Diwylliant gewch mewn olwyn trol;
Bydd gwefr y dyflwydd yn y wên
A phefr yr olwyn tro’n y llygaid clên.