Parc Bute

Argraffu
Enillydd gwobr Parc Gorau Cymru 2008

Hudol yw'r coed cuddiedig - llawenydd
Y llannerch ddinesig,
Oriau mwyn o chwarae mig
Ag adar bendigedig.