Nadolig 2008

Argraffu
Ar fryn gwyn y bargeinion - ac o dwll
gwag, du ein dyledion,
rhannwn ŵyl - a daw rhin hon
yn ôl â'r hen gynilion.