Dolig 08

Argraffu

Ag awel fain y gaea' yn gafael,
fe gyfyd yn ara'
nodau hen ewyllys da,
alawon haleliwia.