Nadolig 2008

Argraffu
Esgus i fynd i Tesco - i foli
duw cyfalaf eto,
a 'dolig golchi dwylo
yw'r niwl am ei seren o.