T. Llew Jones

Argraffu

Ar unwaith, trodd Ionawr inni yn llwm,
ond llais sy'n goroesi
yn drysor ym mhob stori,
ar daith drwy dy lyfrau di.