Er Cof am Dad Osian

Argraffu
Mae'r dŵr glân yn canu'n y rhaeadrau,
a hydref yn casglu'n
y mwyar a'r ddaear ddu,
ac Emrys yn ei Gymru.