Dic yr Hendre

Argraffu
O'r maes aeth y cnwd grymusaf, - o'r pridd
i'r pridd ei gynhaeaf,
waeth, o raid, aeth llwyth yr haf
yn ôl i'r ydlan olaf.