Dic Jones

Argraffu
Caiff orffwys wrth ei gwysi – wedi hau
Ar dywydd ffrwythloni
A meithrin wna’n hegin ni
Ag urddas cnwd ei gerddi.