Colli

Argraffu

Mae ei ddawn, mae’i hawdd wenau, mae y wawr,
Mae ei wirion stumiau,
Mae’i gariad, mae y geiriau,
Mae’i enaid, enaid ein dau?