Corlan

Argraffu

Rhaid croesi’r rhiniog diogel yn ddewr 
Rhyw ddydd, ac ymadel,
Oherwydd mae pob gorwel
Yn un rhod, ond sawl ffarwél.

Daw'r englyn hwn o flodeugerdd newydd Ysgol Farddol Caerfyrddin Cerddi'r Cwîns. Mynnwch gopi!