Tawelwch

Argraffu

Mor dawel yw’r awel rydd i ennyn
drwy’r enaid aflonydd
ryw arwydd o’r sicrwydd sydd
yn y gwead tragywydd.

Daw'r englyn hwn o flodeugerdd newydd Ysgol Farddol Caerfyrddin Cerddi'r Cwîns. Mynnwch gopi!