Iw - lle wyt ti?

Argraffu

Deallaf dy fod allan – yn y nos,
yn oer ac yn druan.
O dywed dy fod, Iwan,
yn glyd ym miri'r Old Glan.