Bardd ar Daith

Argraffu

O raid, mae'r enaid aflonydd yn daer
i dorri tir newydd
ar y daith a dathlu'r dydd,
y lôn yw ei lawenydd.