Un arall yn holi "Lle-wyt-ti?"

Argraffu

Â'r awyr mor ddu rŵan, - yn  dawel,
Yn dywyll ymhobman,
Y bar a'r gitâr heb gân;
Tawel. Lle wyt-ti  Iwan?