I Gyfarch Llŷr Gwyn Lewis

Argraffu

Sŵn y llanw'n diclloni - a glywaf
yn y glaw eleni
a'r don yn ffrwd o ynni,
ond cadair Dic yw d'awr di.