Er cof am Iwan Llwyd

Argraffu

“Aeth i ddiwedd ei siwrnai cyn pen y daith”- (THPW)

Rhy bell a rhy hir fu'r milltiroedd - drud
ar draws cyfandiroedd
ei ddawn, ond  cyfarwydd oedd
â llwyfan y pellafoedd.