Iwan

Argraffu

Siliwét yn nrws salŵn
oedd-o. Am hynny, gwyddwn,
yn seiadau'r golau gwael,
ei fod yn dod i adael;
dôi o'r haul, a'i ledar o
â nod y diwrnod arno.

Dan gantel isel y wên
mae gwae. Mae mwg ei awen?
Mae pianydd? Mae cwmpeini?
Mae iaith? Mae blŵs? Ac mae hi,
y ferch hardd? Lle mae barddas
a holl fêr ei linell fas?

Hongian mae pob cynghanedd
yn nrws y bar, drws y bedd;
heddiw, aeth i'w lonyddwch,
yn ôl i'w haul, hyn o lwch.
Wedyn, yng ngwydryn fy nghân,
be' 'di bywyd heb Iwan?