Meddyliau Merch

Argraffu

(Fy nghariad yn meddwl amdanaf yn America)

Mewn breuddwydion aflonydd - dw i heb boen
Heb weld pant gobennydd,
Yn goresgyn, derfyn dydd
Drws oer holl drais Iwerydd