Priodas Iwcs a Gwenllian

Argraffu

Troi ymaith o fyd drama a wna dau
i wneud un olygfa,
nid trwy act ar setiau'r ha',
ond trwy ramant 'tro yma.