Gadael Gelli Groes

Argraffu

(Fferm fy ewythr a'm modryb yn Nyffryn Tywi)

Ddoe, pan gaewyd y clwydi – aeth yr haf
Yn chwyth o rudd drwyddi
Ond di-liw heddiw yw hi
Mae’n aeaf yma’n Nhywi.