Bryn Teg

Argraffu

Digwydd pasio cartref fy mhlentyndod

Erys grisiau o groeso – erys gwres
a grât o gymreigio’n
gartref yng nghartref fy ngho’;
â Fair Hill rwy’n ffarwelio.