Cheryl nid yw am siarad

Argraffu

O glywed am benderfyniad Cheryl Gillan i ganslo ei hymweliad ag Aberystwyth 18/11/10

Cheryl nid yw am siarad,
Siom, nos Iau, i glustiau gwlad.
Ei cheg a’i rhethreg mor rhwydd
A’i hymgom mor ddidramgwydd
A dawelwyd, a’i holi
Yno, och, nawr ni chawn ni.

Roedd pawb yn Aber, Cheryl,
Yn aros, wir, ers y Sul
I glywed ar led dy lais,
Lon, afradlon hyfrydlais,
Ond gohiriwyd y geiriau
Heb ateg, a’th geg ar gau.

Ai oherwydd cynghori
Oer dy staff y rhedaist ti
O Aber? Ai oherwydd
Mor faith y daith o Gaerdydd
Ac mor gudd lonydd y wlad,
Cheryl, na fentraist siarad?

Dwed, ai ail Harri’r Ail wyt?
Mae’n rhaid mai Henry ydwyt!
Ond nid Aber yw’r Berwyn,
Hen fawn ni wêl yn fan hyn,
Er bod ambell gawod gas
Yn dyrnu pennau’r deyrnas.

Ai bwci Merched Beca
Sy’n dy ofni di, dwed, was,
Neu ryw ofn y profai rai
Niwed gan feibion Owain?
Nid oes yn Aber herwr
Na helbul, Cheryl, dwi’n siŵr.

Cher, dim danjer, dim dwnjwn,
Does dim i’w ofni, mi wn –
Mae digon o Saeson swil
Yn byw yma, dros bumil.
Tyrd yn sionc ar dy goncwest
Draw i wlad wâr y wild west.