Mynegai Hapusrwydd David Cameron

Argraffu

cameron

Dave old chap wyt ti’n hapus?
Fonwr, frawd, gofyn ar frys
Ydy SAD yn dy sadio
A’r whiff o haf nawr ar ffo?
Ydy Clegg a’i daclau hy’,
Deg Downing dy gyd-dynnu,
Wikileaks (a’m ticla i),
Yn dy ben yn dy boeni?

Daw’r iselder â’i swildod,
Mîn o boen, y mwya’n bod,
A siop siafins heb siafio,
Drwy dindroi daw yn ei dro
Chwerwedd, llesgedd sy’n llosgi,
Mae’i sbrag yn y dram o sbri.
Yn ddi-raen o feddw ar rym,
Daw stâd wasted dy ystum.

Gwena, mi gana’ i gân,
Chum, co valium i’r felan,
Ga’ i wneud jig â nwyd Jagger
Neu fassage llawn o nwyf,
Syr? Cymer sip a chymer sedd,
Rwy’n donig i’r undonnedd.

Old chap sit back, ymlacia’n
Etholiadau’r dyddiau da
 chwtsh a thwtsh o Thatcher,
Two sips unwaith eto Syr!
Cymer lwnc o ha’ Merlot,
Yfwn er mwyn anghofio.

Er niwl hallt deigryn a’i lif -
Nid prozac y depressive.
Mae’r wên yn fy Nghymru i
A thelyneg i’th lonni,
Ewyllys i’th ddiwyllio -
Yn dwrw a chân, yn dri cho’,
A gwaddol o gywyddau’r
Iaith lân hon i’th lawenhau.
Fonwr, frawd, gofyn ar frys,
O grapio gwneir gŵr hapus!