Nadolig '10

Argraffu

Daw'r Dolig, daw rhyw delyn anwaraidd
i fferru yr emyn:
I ba daith aeth Mab y Dyn
o ŵyl ei fydol elyn?